วัดมุงเมือง

Posted on

เรื่องน่ามหัศจรรย์ของวัดมุงเมืองคือการเป็นวัดที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าอาจเป็นเพราะพระพุทธรูปสองสี หรือพระเจ้าสองสี ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ วัดมุงเมืองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2382 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2409

โดยสิ่งที่น่าชมภายในวัดนี้ คือ พระเจดีย์เก่าแก่ศิลปะล้านนาตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการย่อมุมซ้อนกันสี่ชั้น รองรับฐานปัทม์ย่อมุม ถัดขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลกทั้งสี่ด้าน โดยพระพุทธเจ้าทรงยืนตัวตรงแขนสองข้างอยู่ข้างลำตัวกางออกเล็กน้อย มองตรงไปด้านหน้า ส่วนยอดเจดีย์นั้นเป็นองค์ระฆังกลม และมีเจดีย์เล็กๆ ประดับอยู่ที่มุมคล้ายเจดีย์ที่วัดป่าสัก นอกจากนี้อย่าลืมแวะสักการะพระสังกัจจายองค์ใหญ่สีทองอร่าม และล่าสุดนั้นได้มีการค้นพบพระสารีริกธาตุอยู่ใต้เจดีย์โดยบังเอิญ ซึ่งเป็นพระบรมสาริรีกธาตุช่วงข้อที่มีความสมบูรณ์มาก ได้รับการตรวจสอบและทางวัดได้ขอเก็บรักษาไว้ที่วัด นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 วัดมุงเมืองนั้นเป็นหนึ่งในเส้นทางนั่งสามล้อผ่อวัด ไหว้พระ 9 เมืองเชียงราย ที่คุณสามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมนี้เพื่อชมวัดที่สำคัญในเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มอิ่ม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand