ห้าแยกชุมชนเวียดนาม

Posted on

ตั้งอยู่ในตัวเมืองมุกดาหาร เป็นที่ตั้งชุมชนชาวเวียดนาม และเป็นตลาดอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของมุกดาหาร ห้าแยกเวียดนาม ตั้งอยู่ในตัวเมืองมุกดาหาร เป็นที่ตั้งชุมชนชาวเวียดนามและเป็นตลาดอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของมุกดาหาร หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสมามาเยือนห้าแยกเวียดนามในยามเช้าตรู่จะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง อาทิ ข้าวเปียก ก๋วยจั๊บญวน ข้ามต้ม เลือดแปลง หมูยอ ไส้หมูลวกจิ้ม และอื่นๆ

นอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารเวียดนามแท้ๆแล้วนั้น นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเยือนห้าแยกเวียดนามยังจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนเวียดนามดั้งเดิมที่อพยพมาอาศัยบริเวณตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารในช่วงยุคอพยพย้ายถิ่นฐานและอยู่อาศัยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ บริเวณ “ห้าแยกชุมชนเวียดนาม” หรือ “ห้าแยกญวน” ที่จังหวัดมุกดาหารนี้ ถือเป็นแหล่งชุมชนที่ชาวเวียดนามอาศัยอยู่มาก่อน ดังนั้นร้านอาหารในแถบนี้จึงเป็นอาหารสไตล์เวียดนาม เจ้าของร้านในยุคปัจจุบันถือเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว แต่รสชาติอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษยังคงเป็นที่นิยมของชาวมุกดาหารเหมือนเช่นเคย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand