ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น หนังสือแบบไหน ‘โดนใจลูก ถูกใจพ่อแม่’

Posted on

พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยอายุ 6-11 ปี หรือที่เรียกว่าช่วงก่อนวัยรุ่น (Pre-Teen) นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงวัยสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เพื่อให้เด็กได้ก้าวเข้าสู่วัยนี้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ยกระดับ รพ.จิตเวชนครพนม ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

Posted on

กรมสุขภาพจิตยกระดับ รพ.จิตเวชนครพนมเป็น ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจิตเวชจากสารเสพติด ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม และเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด

ท้องเสีย-หลับยาก

Posted on

ผมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่จะถามดังนี้ ผมมีอาการท้องเสียเป็นประจำ ถ่ายทุกเช้าวันละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งแต่ถ่ายไม่มีมูก ถ่ายเป็นน้ำหรือไม่ก็เหลว ๆ แต่ก่อนเคยกินของเผ็ด แต่ปัจจุบันงดของเผ็ด แต่ก็ยังมีอาการท้องเสียประจำ ต่อมามีอาการแน่นท้องและแน่นที่ใต้ลิ้นปี่ด้วย หมอให้ยา “แม็กซ่าฟอร์ม” และยาน้ำ “บิสมัท” มากินทีแรกก็หายดี ต่อมาเป็นอีก ต่อมาได้ไปซื้อยา “อะลั่มมิลค์” และ “ไดอาซีแพม” มากินตามที่หมอชาวบ้าน แนะนำ อาการแน่นที่ใต้ลิ้นปี่ดีขึ้น

โรคอาหารเป็นพิษ

Posted on

ป้องกันไว้…ชีวิตปลอดภัย จากอันตราย!… โรคอาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษ จะยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศไทยต่อไปในอนาคตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย เพราะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการถ่ายอุจจาระ บางรายที่เป็นมากอาจจะหมดสติถึงตายได้ เนื่องมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่นิยม รับประทานอาหารปรุงไม่สุก หรือพืชที่เก็บตามธรรมชาติ ได้แก่ เห็ด ซึ่งอาจเป็นเห็ดพิษ ดังจะเห็นได้จากจำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษมักเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน ซึ่งเป็นฤดูร้อนและฤดูฝน อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งเห็ดในธรรมชาติมีจำนวนมากขึ้น และประชาชนนิยมนำมาบริโภค นอกจากนี้ยังพบได้ในอาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ำนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ

แนะสังเกตุไข้สูงลอย-คลื่นไส้-เบื่ออาหาร

Posted on

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรค ไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับฤดูฝนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กทม. มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง